Współpraca

Podstawowe informacje na temat projektu Mentaloterapia znajdziesz TUTAJ

Natomiast poniżej przedstawiam szczegółowe kwestie dotyczące współpracy indywidualnej:

1. Po co miałbyś ze mną współpracować?

Ponieważ dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu oraz Twojemu zaangażowaniu możesz:

 • Poznać siebie na głębszym poziomie i zrozumieć własne sposoby myślenia;
 • Odnaleźć własną indywidualność, a nawet życiową drogę;
 • Odkryć własne zasoby i talenty;
 • Zwiększyć jakość życia w wybranym przez Ciebie obszarze;
 • Realizować cele, które do tej pory stanowiły dla Ciebie zbyt wielkie wyzwanie;
 • Odczuwać w życiu więcej spokoju, radości i spełnienia.

2. W czym mogę Ci pomóc?

Dzięki mojemu wsparciu znacznie łatwiej i skuteczniej…

 • Zbudujesz poczucie wewnętrznego spokoju i ukształtujesz zdrowy dystans do życia;
 • Odkryjesz życiowe pasje i wykreujesz sobie spełnione życie;
 • Uświadomisz sobie własną wartość i zbudujesz trwałe poczucie pewności siebie;
 • Stworzysz trwały związek miłosny i wzmocnisz satysfakcję płynącą z relacji międzyludzkich;
 • Dokonasz trwałej i satysfakcjonującej transformacji w jakimkolwiek innym, znaczącym dla Ciebie obszarze.

Umówmy się na bezpłatną konsultację i sprawdźmy jak mogę Ci pomóc!

3. Na czym polega współpraca?

Forma współpracy jaką oferuję to profesjonalny proces life-coachingowy, zgodny z zasadami ICF – Międzynarodową Federacją Coachów.

4. Co to jest „proces coachingowy”?

Coaching to specyficzny rodzaj rozmowy ukierunkowanej na osiągnięcie celu wyznaczonego przez klienta. Relacja coach-klient jest relacją partnerską, co oznacza, że coach stawia się na równi ze swoim podopiecznym i nie narzuca mu gotowych rozwiązań, gdyż nie wie, co dla konkretnej osoby jest dobre.

Coach zadaje głębokie pytania pobudzające klienta do refleksji, poznania nowego punktu widzenia, zmiany sposobu myślenia, kreatywnego projektowania działań. Oprócz tego praca coacha polega na odzwierciedlaniu stanów psychofizycznych klienta, parafrazie i klaryfikacji jego wypowiedzi oraz proponowaniu adekwatnych do kontekstu ćwiczeń.

ICF opisuje coaching następująco:

„Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.

ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.”

5. Co składa się na „proces coachingowy”?

Proces coachingowy składa się z 8-12 sesji, w których pracuje się na określonym przez klienta celem. Każda sesja jest prowadzona indywidualnie pod osobę wedle jej potrzeb i oczekiwań.

Proces coachingowy nie ogranicza się jedynie do spotkań z coachem. Proces, to cała droga jaką klient pokonuje na drodze do osiągnięcia wyznaczonego przez siebie celu, od momentu rozpoczęcia współpracy z coachem, aż do jej zakończenia. W związku z tym, efektywność przełożenia się sesji coachingowych na życie klienta, zależne są od wprowadzanych przez niego działań. Coaching uczy odpowiedzialności i dąży do usamodzielnienia się osoby.

6. W jaki sposób wygląda „sesja coachingowa”?

Coaching trudniej jest opisać, niż go doświadczyć. Dlatego pierwsza sesja coachingowa, tzw. „sesja 0” jest u mnie zawsze bezpłatna i polega na rozmowie, o Twoich oczekiwaniach, zamiarach związanych z procesem coachingowym i pokazaniu Ci na czym polega Coaching i doświadczeniu jak to jest go doświadczać.

Sesje coachingowe odbywać mogę się przez telefon, komunikator internetowy typu skype, lub osobiście na terenie miasta Katowice.

7. Jaki rodzaj coachingu oferuję?

Coaching, który prowadzę jest bardziej procesem „mentaloterapeutycznym”. (więcej na temat mentaloterapii…) To oznacza, że w trakcie sesji pracujemy głównie na tzw. “wysokich poziomach”, czyli poruszamy takie kwestie jak życiowe wartości, poszukiwanie indywidualności oraz życiowej misji.

Podczas gdy większość znanych mi coachów skupia się na ułożeniu z klientem planu działania i wdrożeniu kreatywnych rozwiązań w życie, ja staram się wydobyć z podopiecznego jego przekonania, założenia myślowe, blokady psychologiczne i sposób postrzegania sytuacji. Dzięki temu klient może doświadczyć nowego sposobu myślenia, o życiu, który przełoży się na wzrost jego jakości, w każdym uznawanym przez siebie aspekcie.

8. „Coaching kojarzy mi się raczej ze szkoleniami i motywacją…”

Coaching jest błędnie utożsamiany ze szkoleniami, mowami motywacyjnymi, czy doradztwem. Coaching to osobna forma rozwoju, która w odróżnieniu od powyższych przykładów zakłada, że klient wszelkie rozwiązania i umiejętności ma w sobie. Coach więc nie daje sposobów działania, ale narzędzia, dzięki którym klient może samodzielnie wydobyć ze swojego wnętrza osobisty potencjał i swoje indywidualne możliwości.

9. Czym się to różni od psychoterapii?

Psychoterapeuta skupia się na badaniu przeszłości pacjenta, próbuje „naprawić” psychikę, dzięki czemu pacjent może funkcjonować lepiej w tu i teraz.

Coaching odwrotnie – bazuje na tu i teraz, aktualnych możliwościach, zdobytej wiedzy i doświadczeniach, oraz zmierza z klientem ku budowaniu wyższej jakości życia w przyszłości.

Mentaloterapia, to nie leczenie psychiki, a poznawanie nowych sposobów myślenia i dostosowywaniu mentalności, do indywidualnego celu osoby. Wszelkie zmiany klienta dokonywane są na poziomie świadomym i w trakcie procesu coachingowego nic nie wydarza się bez zgody klienta. To on kieruje rozmową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy taka forma rozwoju jest dla ciebie, to zapraszam. Umówmy się na bezpłatną i niezobowiązującą konsultacje wstępną, by sprawdzić, czy jestem w stanie pomóc Ci osiągnąć swoje cele. Jeśli tak, to omówimy szczegóły naszego procesu. Napisz do mnie korzystając z poniższego formularza: